Priser

Priser for Kunja Taekwondo

Medlemskontingenten er på 250 kr i året og faktureres en gang i året. (familier betaler for max 2 stk.)

Støttemedlem: 250 kr i året. faktureres en gang i året.

Treningsavgiften dekker utgifter til forsikringer og medlemskap i organisasjoner som Tradisjonell Taekwondo Union (TTU), Norges Kampsport forbund (NKF ).

Samt utgifter som leie av treningslokale m.m.

Treningsavgift kunja kids:

100,- i mnd via avtalegiro

Treningsavgift Barn 1 og Barn 2:

150,- i mnd via avtalegiro

Treningsavgift foreldregruppa (foreldre som trener sammen med barna sine på barn 1 og 2)

150,- i mnd via avtalegiro

Treningsavgift voksne (8. klasse og oppover):

200,-  i mnd via avtalegiro

Klubben benytter seg av avtalegiro og det trekkes derfor en fast sum den 15. i hver mnd.