Archive for februar, 2014

Årsmøte

Saksliste Årsmøte Kunja Taekwondo 19.02.2014

Sak 1: Godkjennelse av de stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Sak 3: Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandling av Årsmelding.

Sak 5: Godkjenne revidert regnskap for 2013.

Sak 5: Godkjenne lov for Kunja Taekwondo.

Sak 6: Behandle innkomne saker:

*Styret må gis fullmakt til å starte en sondering, undersøkelser rundt det å eventuelt slå Kunja Taekwondo, sammen i et felles Nord Odal Idrettslag.

*Forslag om å gi revisor en godtgjørelse på kr 1000,-.

* Forslag om å inngå en avtale med Norges Kampsportforbund om innkreving av kontingenter. Dette vil bli gjort med avtalegirotrekk hver måned for medlemmene.

*forslag om å sette kontingenten for voksne til kr. 150 pr.mnd og 100,- pr mnd for barn. (avtalegiro)

Sak 7: Godkjenne budsjett for 2014.

Sak8: Godkjenne klubbens årshjul.

Sak 9: Valg

  • Valg av leder
  • Valg av kasserer
  • Valg av styremedlem.
  • Valg av revisor

Styret

MØT OPP I GYMSALEN PÅ MO ONSDAG 19.02 KL. 1800